Grote bedrijven kunnen zzp’ers niet meer eindeloos laten wachten op hun geld. Zij mogen zzp’ers geen betaaltermijn meer opleggen van meer dan 60 dagen. Doen zij dat toch, dan moeten zij boeterente betalen. Dat staat in een wet die eerder deze maand door het parlement is aangenomen.

De wet is er gekomen op initiatief van CDA en PvdA. Hij moet voorkomen dat grote bedrijven hun machtspositie gebruiken om zzp’ers en mkb’ers te dwingen akkoord te gaan met een betaaltermijn van drie maanden of zelfs nog langer.

Oprekken betaaltermijn

Ook tot nu toe gold al een betalingstermijn van maximaal 60 dagen. Maar de oude wet bevatte wel een uitzonderingsbepaling. Die gaf bedrijven de mogelijkheid die termijnen eindeloos op te rekken. Grote bedrijven maakten daar gebruik van om extreem lange termijnen af te dwingen. Zij konden zo in feite ‘gratis’ geld lenen en hoefden minder krediet bij de bank op te nemen.

Voor zzp’ers en kleine leveranciers betekenen late betalingen juist een grote kostenpost.

Gebruikelijke termijn

De gebruikelijke betaaltermijn was en blijft dertig dagen. Spreken partijen niets af, dan moet de rekening binnen 30 dagen worden betaald. In onderling overleg mag ook nog steeds een termijn van 60 dagen worden afgesproken. Maar dat is dan ook het maximum.

Leggen grote bedrijven toch een langere termijn vast, dan snijden zij in hun eigen vingers. Want die afspraak geldt niet en dat betekent dat wordt uitgegaan van de gebruikelijke termijn van 30 dagen. Als zij dan niet binnen 30 dagen hebben betaald, moeten zij rente betalen over het openstaande bedrag.

bron: Zelfstandigen Bouw